Cần mua Chè dây, hoa nhài chưa chế biến

  • Thread starter Hoàng Tuấn Anh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoàng Tuấn Anh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Tuấn Anh
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 0908.373.011
- email: anhht30@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH Bảo An đang c&oacute; nhu cầu mua Ch&egrave; d&acirc;y, hoa nh&agrave;i chưa chế biến gi&aacute; tốt. Ai c&oacute; li&ecirc;n hệ: Ho&agrave;ng Tuấn Anh - 0908.373.011 hoặc email: anhht30@gmail.com Xin cảm ơn.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top