Cần mua chim cút giống

  • Thread starter vothuong
  • Ngày gửi
V

vothuong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đức Hữu
- Địa chỉ: Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
- Tel, Fax: 0935635135
- email: duchuu14@gmail.com
================================

<p><font size="3">em đang gặp kh&oacute; khăn trong việt t&igrave;m nguồn giống chim c&uacute;t co ai biết địa chỉ n&agrave;o b&aacute;n giống ở khu vực l&acirc;n cận Huế chi cho em với, ở Quản Trị hay Đ&agrave; Nẵng g&igrave; cũng được. Em cảm ơn nhiều !</font></p><p><font size="3">c&oacute; thể li&ecirc;n lạc với em qua số 0935635135, hoặc qua email: <a href="mailto:duchuu14@gmail.co">duchuu14@gmail.co</a>m</font></p>
 

Top