cần mua chim cút giống

  • Thread starter trai_x
  • Ngày gửi
T

trai_x

Guest
#1
<p><font size="3">em dang ở tp Hồ Ch&iacute; Minh. Em muốn t&igrave;m mua chim c&uacute;t giống m&agrave; t&igrave;m m&atilde;i kh&ocirc;ng c&oacute; địa chỉ n&agrave;o gần đ&acirc;y cả.</font></p><p><font size="3">c&oacute; ai biết chỉ d&ugrave;m, em xin cảm ơn nhiều !! </font><br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trai_x
- Địa chỉ: tphcm
- Tel, Fax: 01255215555 ::: FaX
- email: trendinhcodon1988@yahoo.com
 

Đối tácTop