cần mua chim trĩ 7 mầu, công việt,gà lôi...

trantueminh

Lữ khách
#1
do muốn mở rộng chăn nuôi nên mình muốn nhập thêm chim trĩ 7 mầu, chim công(đặc biệt là công việt) gà lôi trắng....anh em nào có chia sẻ cho minh nhé.mình ở hải phòng đt:0934255448. hoặc mail: tranvandung16386@yahoo.com thank nhe!!!!![DOUBLEPOST=1412578075][/DOUBLEPOST]do muốn mở rộng chăn nuôi nên mình muốn nhập thêm chim trĩ 7 mầu, chim công(đặc biệt là công việt) gà lôi trắng....anh em nào có chia sẻ cho minh nhé.mình ở hải phòng đt:0934255448. hoặc mail: tranvandung16386@yahoo.com thank nhe!!!!![DOUBLEPOST=1412578157][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1412578378][/DOUBLEPOST]upupupup cho ngày mới.......
[DOUBLEPOST=1430890778,1412578056][/DOUBLEPOST]
do muốn mở rộng chăn nuôi nên mình muốn nhập thêm chim trĩ 7 mầu, chim công(đặc biệt là công việt) gà lôi trắng....anh em nào có chia sẻ cho minh nhé.mình ở hải phòng đt:0934255448. hoặc mail: tranvandung16386@yahoo.com thank nhe!!!!![DOUBLEPOST=1412578075][/DOUBLEPOST]do muốn mở rộng chăn nuôi nên mình muốn nhập thêm chim trĩ 7 mầu, chim công(đặc biệt là công việt) gà lôi trắng....anh em nào có chia sẻ cho minh nhé.mình ở hải phòng đt:0934255448. hoặc mail: tranvandung16386@yahoo.com thank nhe!!!!![DOUBLEPOST=1412578157][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1412578378][/DOUBLEPOST]upupupup cho ngày mới.......
[DOUBLEPOST=1430890982][/DOUBLEPOST]up uupupupupupppp
[DOUBLEPOST=1430891092][/DOUBLEPOST]