cần mua chó Ngao lai

  • Thread starter Thomasdinhodim
  • Ngày gửi
T

Thomasdinhodim

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dangvandinh1
- Địa chỉ: tphcm
- Tel, Fax: 0902666802 ::: FaX
- email: dangvandinh1@yahoo.com.vn
================================

<p>Xin ch&agrave;o tất cả c&aacute;c bạn </p><p>&nbsp;Hiện tại m&igrave;nh cần mua 1 ch&uacute; ch&oacute; Ngao lai,ai c&oacute; b&aacute;n hay biết ở đ&acirc;u b&aacute;n , vui long li&ecirc;n hệ m&igrave;nh nh&eacute;.</p><p>Đặng văn Định</p><p>email:dangvandinh1@yahoo.com.vn</p><p>phone: 0902666802</p><p>&nbsp;</p>
 

Quảng cáo

Top