cần mua chó ngao tây tạng con

  • Thread starter Thomasdinhodim
  • Ngày gửi
T

Thomasdinhodim

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dangvandinh1
- Địa chỉ: tphcm
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: dangvandinh1@yahoo.com.vn
================================

<p>hi&ecirc;n tại m&igrave;nh cần mua 1 em ch&oacute; ngao t&acirc;y tạng con, từ 2 đến 3 th&aacute;ng tuổi. anh em nao c&oacute; xin li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh nha.</p><p>khi li&ecirc;n hệ nhớ chụp v&agrave; gừi h&igrave;nh em n&oacute; l&ecirc;n với, địa chỉ v&agrave; cho biết gi&aacute; cả lu&ocirc;n</p><p>thanks nhiuề</p><p>email: dangvandinh1@yahoo.com.vn <br /></p>
 

Đối tác


Top