CẦN MUA CON GIỐNG. CHỒN NHUNG ĐEN, DON, DÚI, CHIM TRĨ, BỒ CÂU, BỌ CẠP

baonam_dn

Lữ khách
#1
<p>T&Ocirc;I ĐANG ĐẦU TƯ L&Agrave;M TRANG TRẠI CHĂN NU&Ocirc;I </p><p>VẬY NAY CẦN MUA MỘT SỐ CON GIỐNG SINH SẢN C&Aacute;C LOẠI VỀ NU&Ocirc;I THỬ NGHIỆM: </p><p>1/ CON CHỒN NH&Ugrave;N ĐEN = 5 CẶP</p><p>2/ CON DON &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; = 5 CẶP</p><p>3/ CON D&Uacute;I &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; =&nbsp; 5 CẶP</p><p>4/ CHIM TRĨ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; = 5 CẶP</p><p>5/ CHIM BỒ C&Acirc;U &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; = 5 CẶP </p><p>6/ G&Agrave; T&Acirc;Y &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; = 2 CẶP <br /></p><p>7/ BỌ CẠP &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = 20 CẶP</p><p>C&Oacute; AI Ở GẦN Đ&Agrave; NẴNG M&Agrave; CUNG CẤP ĐỦ TỪ (1 - 7) HOẶC TỪ (1 - 5) LOẠI GIỐNG TR&Ecirc;N. GI&Aacute; CẢ HỢP L&Yacute;, CHẤT LƯỢNG V&Agrave; UY T&Iacute;N TH&Igrave; T&Ocirc;I SẼ CHỌN L&Agrave;M ĐỐI T&Aacute;C L&Acirc;U D&Agrave;I.</p><p>MONG ĐƯỢC C&Aacute;C ANH CHỊ HỒI &Acirc;M SỚM.</p><p>LI&Ecirc;N HỆ:&nbsp;</p><p>HUỲNH ĐĂNG TR&Igrave;NH </p><p>0935339439</p><p>C&Oacute; THỂ GỬI B&Aacute;O GI&Aacute; QUA EMAIL: </p><p>dlgarment@gmail.com</p><p>yahoo: baonam_dn</p><p>cảm ơn đ&atilde; quan t&acirc;m! <br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HUỲNH ĐĂNG TRÌNH
- Địa chỉ: 21 HUỲNH BÁ CHÁNH ĐÀ NẴNG
- Điện thoại: 0935339439 - Fax:
- email: dlgarment@gmail.com
 

TRANHUUHAU

Nhanong.Com
#3
Hiện nay trại chúng tôi có bán rắn giống chất lượng có giấy cục kiểm lâm
Và luôn đặt chữ tín hàng đầu ...