Cần mua cua đồng giống!

  • Thread starter Tuan48ntu
  • Ngày gửi
T

Tuan48ntu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm văn Tuấn
- Địa chỉ: TT. Yên Ninh - Yên Khánh - Ninh Bình
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: tuan48nt2@gmail.com
================================

Hiện nay t&ocirc;i đang dự định nu&ocirc;i cua đồng thương phẩm nhưng chưa c&oacute; nguồn cung cấp con giống, rất mong được c&aacute;c trung t&acirc;m giống, doanh nghiệp, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; con giống gi&uacute;p đỡ. T&ocirc;i xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!<br />
 

Top