cần mua đà điểu giống,

  • Thread starter TrÆ°Æ¡ng Đức Du
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trương Đức Du

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương Đức Du
- Địa chỉ: sơn thủy - lệ thủy - quảng bình
- Tel, Fax: 0523823442 ::: FaX
- email: duonoidau_anhchiyeuminhem@yahoo.com
================================

<p>T&ocirc;i c&oacute; trang trạng 15ha ở Quảng B&igrave;nh v&agrave; c&oacute; dự định nu&ocirc;i đ&agrave; điểu,nhưng kh&ocirc;ng biết giống b&aacute;n ở đ&acirc;u,gi&aacute; cả thế n&agrave;o,c&oacute; ai biết c&oacute; th&ecirc; tư vấn gi&uacute;p t&ocirc;i.</p><p>email:duonoidau_anhchiyeuminhem@yahoo.com</p><p>Điện thoại: 0984642915 - 0918848671</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top