Cần mua dầu hạt cao su, dầu thực vật các loại

  • Thread starter phucdat
  • Ngày gửi
P

phucdat

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phúc Đạt
- Địa chỉ: TP.HCM
- Tel, Fax: 0909125829 ::: FaX 0835594146
- email: dat.doanhphu@gmail.com
================================

<span style="font-size: medium">Hiện nay, do nhu cầu xuất khẩu, C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i <strong><span style="color: red">cần mua dầu hạt cao su v&agrave; dầu thực vật c&aacute;c loại</span></strong> với số lượng lớn.<br /> Qu&yacute; Doanh nghiệp, nh&agrave; m&aacute;y, đối t&aacute;c n&agrave;o c&oacute; khả năng cung cấp xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :<br /> <span style="color: navy"><br /> <strong>Mr. Đạt<br /> Mobile : 0909.125.829<br /> Email : dat.doanhphu@gmail.com<br /> Y!M : dat.doanhphu</strong></span><strong><br /></strong> <br /> Xin c&aacute;m ơn v&agrave; rất mong được hợp t&aacute;c.</span>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx