Cần mua đỉa khô

  • Thread starter nha nong hp
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nha nong hp

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nha nong hp
- Địa chỉ: Sở dầu Hồng Bàng HP
- Tel, Fax: ::: FaX 0978488796
- email:
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Ch&agrave;o tất cả b&agrave; con trong diến đ&agrave;n hiện tại em cần thu mua đỉa kh&ocirc; (con đỉa) ,ai c&oacute; nguồn h&agrave;ng th&igrave; xin li&ecirc;n hệ với em :0978488796</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top