Cần mua dông giống, Hầm biogas Composite

  • Thread starter dang thanh thien
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

dang thanh thien

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Thanh Thiện
- Địa chỉ: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tuy An
- Tel, Fax: 0573.865243 ::: FaX 0573.767860
- email: dangthanhthien@gmail.com
================================

<p>M&igrave;nh ở Ph&ograve;ng&nbsp; N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; PTNT huyện Tuy An. Hiện nay c&oacute; nhu cầu mua 200 kg d&ocirc;ng giống trọng lượng 30 - 35 con/kg.</p><p>T&igrave;m chổ mua sản phẩm hầm Biogas Composite đ&ecirc; hỗ trợ cho người d&acirc;n h&agrave;ng năm. Thank <br /></p>
 

T

tiger-boy

Thành viên mới
#2
anh có thể alo tôi.số lượng cung ấp rất lớn--đáp ứng yêu cầu của anh(anh co thể tìm hiểu thêm kỹ thuật và thông tin về tôi qua các phóng sự đài truyên hình-phát thanh bình dương).0914738291
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top