Cần mua dúi giống tại Tây Ninh - HCM

  • Thread starter MauSang19
  • Ngày gửi
M

MauSang19

Lữ khách
#1
<p>M&igrave;nh đang muốn mua v&agrave;i cặp d&uacute;i về nu&ocirc;i ai c&oacute; d&uacute;i cần b&aacute;n th&igrave; li&ecirc;n hệ m&igrave;nh qua số điện thoại n&agrave;y 01234436541 </p><p>trang trại tại hcm hoặc t&acirc;y ninh c&agrave;ng tốt. <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Mậu Sáng
- Địa chỉ: HCM và Tây Ninh
- Điện thoại: 01234436541 - Fax:
- email: chantinh_mausang2000@yahoo.com
 

Đối tácTop