cần mua dược liệu

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 67, NGÕ 97, PHỐ HOÀNG CẦU, HÀ NÔII
- Tel, Fax: 0422002889 ; 093 676 55 88
- email: giaovd@gmail.com.vn
================================

<p>Cần mua một số loại dược liệu như:</p><p>Hy thi&ecirc;m</p><p>r&acirc;u m&egrave;o</p><p>kim tiền thảo</p><p>sinh địa</p><p>quế</p><p>hồi.</p><p>h&ograve;e hoa</p><p>li&ecirc;n hệ Mr Giao di động 093 676 55 88</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top