Cần mua Ếch thịt

frog

Lữ khách
#1
Thu mua ếch thịt số lượng lớn.
Gía thu mua ngày 23/10/2011
- Loại 3,4,5 con/kg : 33.000đ/kg
- Loại 5,6,7 con/kg : 30.000đ/kg
Liên hệ: 0919-069-990
 

Top