cần mua gà đông tảo thuần chủng tại sài gòn.

  • Thread starter nongdan1991
  • Ngày gửi
N

nongdan1991

Lữ khách
#1
mình hiện nay cần mua vài cặp gà đông tảo thuần chủng nên anh em nào có thì hãy cho mình biết giá cả và chi tiết gà thak.:huh:
 

T

tranhoangtu1987

Lữ khách
#2
mình có 1 cặp 4 tháng nè
bạn cần thì liên hệ 0978089804
tui ở phan thiết
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC5.upanh.com%2F26.859.34085004.eOg0%2F08082011052.jpg&hash=5a9397c62217e6d47af4c20692186210

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC9.upanh.com%2F26.859.34085008.2U30%2F08082011053.jpg&hash=bb83155ba4dbb492b5c37d539c0d318e

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC6.upanh.com%2F26.859.34085015.uz0%2F08082011054.jpg&hash=75d47e07e8ce6d80ccea8639d7000527

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC1.upanh.com%2F26.859.34085020.u1Q0%2F08082011055.jpg&hash=1c2d1dcf4f50bfba7803a23e2cc934f3

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC8.upanh.com%2F26.859.34085027.JZl0%2F08082011056.jpg&hash=6828b389fac77afa2edd151c078635a7

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC8.upanh.com%2F26.859.34085037.l1h0%2F08082011057.jpg&hash=9395eb2fa811c48aeb9ef919266f0eda

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC5.upanh.com%2F26.859.34085044.9D60%2F08082011059.jpg&hash=1145c05696681844b569e7d2ca209dcf

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC7.upanh.com%2F26.859.34085056.lj90%2F08072011068.jpg&hash=a5b9fcab06e1adc36a21b444456f8a4a

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC5.upanh.com%2F26.859.34085064.l0a0%2F08072011070.jpg&hash=b3750d9774b16565b3100eb4a327e395

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC4.upanh.com%2F26.859.34085073.g5A0%2F08072011074.jpg&hash=25b9d673ee1cbf39f1ea01862c378c04

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC5.upanh.com%2F26.859.34085084.TqB0%2F08072011080.jpg&hash=322d3d0aa410aab45d38d797da67f459

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC5.upanh.com%2F26.859.34085094.Js00%2F08072011084.jpg&hash=ec5b76b69110c1fca10ba650e7bc0c9d

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC8.upanh.com%2F26.859.34085107.cVo0%2F08072011096.jpg&hash=5fc21fc8bab61e2ba58930897ed6da13
 

Đối tácTop