cần mua gà giống

tapsunhanong

Nhà nông nghiệp dư
#1
Cần tìm địa chỉ cung cấp gà giống phía bắc tỉnh Bình định. Các pác nào biết giúp với! Xin cảm ơn!!!