cần mua gà rừng rặc 100 %, daklak

khau_trung

Lữ khách
#1
<div><br /></div><p>...ch&agrave;o tất cả mọi người trong diễn đ&agrave;n. T&ocirc;i đang ở daklak, muốn t&igrave;m mua 1 hay v&agrave;i cặp g&agrave; rừng rặc 100% về nu&ocirc;i thử nghiệm xem c&oacute; kh&oacute; khăn như bao người n&oacute;i ko. Nếu ai c&oacute; hoặc biết ở đ&acirc;u (gần daklak nhất) th&igrave; h&atilde;y li&ecirc;n lạc với t&ocirc;i, tốt nhất l&agrave; thuận tiện trong khi vận chuyển, sợ vận chuyện xa qu&aacute; ảnh hưởng đến sức khỏe của g&agrave;...c&oacute; g&igrave; gửi v&agrave;o mail cho t&ocirc;i : khau_trung@yahoo.com hay sđt : 01683 481 198 ( Trung, 25t) nếu gọi ko bắt m&aacute;y , xin &nbsp;h&atilde;y để lại lời nhắn, t&ocirc;i sẽ li&ecirc;n lạc lại ...</p><p> Ch&uacute;c tất cả vui vẻ</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung
- Địa chỉ: eaphe , krong pak , daklak
- Điện thoại: 01683 481 198 - Fax:
- email: khau_trung@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx