Cần mua gà rừng tai trắng

  • Thread starter Hoàng Xuân Thuá»·
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoàng Xuân Thuỷ

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Xuân Thuỷ
- Địa chỉ: Xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
- Tel, Fax: 0915.635.615 ::: FaX
- email: Thuyhoangxuan@gmail.com
================================

<p>M&igrave;nh nghe n&oacute;i nu&ocirc;i g&agrave; rừng tai trắng rất hiệu quả kinh tế, v&igrave; n&oacute; đẻ mỗi năm khoảng 7 lứa v&agrave; mỗi lứa từ 6-7 quả. Đặc biệt l&agrave; loại g&agrave; n&agrave;y thả vườn được. Vậy bạn n&agrave;o c&oacute; giống g&agrave; n&agrave;y b&aacute;n th&igrave; th&ocirc;ng tin cho m&igrave;nh nh&eacute;.</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top