Cần mua gà thả vườn ở Nam Tân Uyên - Bình Dương

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#1
Loan cần mua gà thả vườn khoảng 20 con ( 4 trống + 16 mái) trọng lượng khoảng 0.4- 0.7 kg
Giao hàng tại Khu CN Nam Tân Uyên - Bình Dương
Đt: 0984 79 0202
 

Đỗ Minh Thiện

Qui Ẩn Giang Hồ
Nông dân @
#2
Mu
Loan cần mua gà thả vườn khoảng 20 con ( 4 trống + 16 mái) trọng lượng khoảng 0.4- 0.7 kg
Giao hàng tại Khu CN Nam Tân Uyên - Bình Dương
Đt: 0984 79 0202
Mua để giống hả chị hay sao mà có dk 4-16 ? Nếu đúng thì k nên có điều kiện đó , vì 4 trống và 16 mái sẽ trùng huyết - trong chăn nuôi trùng huyết là điều tối kỵ !!!!
 

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#3
Mua để giống hả chị hay sao mà có dk 4-16 ? Nếu đúng thì k nên có điều kiện đó , vì 4 trống và 16 mái sẽ trùng huyết - trong chăn nuôi trùng huyết là điều tối kỵ !!!!
Ờ, bạn chị cần mua để làm giống á.
Mấy nay có nhiều bạn gọi, mà toàn ở xa ko à, Bình Dương mà toàn huyện khác, xa quá xá
 

Đỗ Minh Thiện

Qui Ẩn Giang Hồ
Nông dân @
#4
Ờ, bạn chị cần mua để làm giống á.
Mấy nay có nhiều bạn gọi, mà toàn ở xa ko à, Bình Dương mà toàn huyện khác, xa quá xá
Mua làm giống thì chị nên chọn 2 người bán ( 1 ng toàn trống - 1 ng toàn bán mái ) - Như thế mới để giống được , chứ k sẽ xảy ra chuyện trùng huyết nếu mua cùng 1 ng cung cấp !