CẦN MUA GÀ TRE CON

  • Thread starter truong dung dat thep
  • Ngày gửi
T

truong dung dat thep

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: QUẬN 3 TP HCM
- Tel:0908379860
- email:
================================

CẦN MUA GÀ TRE CON MỘT THÁNG TUỔI.MUA CẢ BẦY. LIÊN HỆ A VINH .
ĐT:0908379860 .
 


Bài viết tương tựTop