Cần mua gạo

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: hmpcompany@gmail.com
================================

<p>HMP l&agrave; c&ocirc;ng ty kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm từ l&acirc;u năm. Hiện tại, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh sang mặt h&agrave;ng gạo.</p><p>&nbsp;</p><p>HMP rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c với c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức c&oacute; thể cung cấp gạo trực tiếp cho HMP.</p><p>&nbsp;</p><p>Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c.</p><p>&nbsp;</p><p>Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua địa chỉ email hmpcompany@gmail.com. <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop