CẦN MUA GẤP MÁY VẶT LÔNG CHIM CÚT

polimi

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI CHĂN NUÔI THIÊN ÂN
- Địa chỉ: Quoấ lộ 51, Tân Hòa, Tân Thành , Bà Rịa - Vũng Tàu
- Tel, Fax: 0643.891.909 - 0932774009
- email: thienantran_group@yahoo.com
================================

<p><font size="5">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CẦN MUA GẤP M&Aacute;Y VẶT L&Ocirc;NG CHIM C&Uacute;T GẤP, </font></p><p><font size="5">B&Aacute;C N&Agrave;O BIẾT Ở Đ&Acirc;U B&Aacute;N M&Aacute;Y XIN CHỈ GI&Uacute;P ĐỊA CHỈ GI&Ugrave;M! XIN CH&Acirc;N TH&Agrave;NH CẢM ƠN!</font></p><p><font size="5">XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ : 0643.891.909 - 0932774009</font></p>
 

Top