Cần mua giống cá chiên

  • Thread starter Hiển ba ba
  • Ngày gửi
H

Hiển ba ba

Lữ khách
#1
T&ocirc;i cần mua giống c&aacute; chi&ecirc;n s&ocirc;ng hồng. bạn n&agrave;o c&oacute; hoặc biết địa chỉ b&aacute;n b&aacute;o cho t&ocirc;i qua số ĐT: 0904833441<br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Hiển
- Địa chỉ: Thị trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh
- Tel, Fax: 0904833441 ::: FaX
- email: vhien.ldtbxh@gmail.com
 

Đối tácTop