Cần mua giống gà Ác - Kiến Xương - Thái Bình

thanhpb

Lữ khách
#1
Cháu cần mua vài đôi giống gà Ác về nuôi phục vụ nhu cầu gia đình, các bác & anh/chị nào biết chỉ giúp cháu:
1. Địa điểm mua con giống (Ở Huyện Kiến Xương, Thái Bình là tốt nhất);
2. Giá con giống là bao nhiêu thì hợp lý;
3. Kỹ thuật chăn nuôi đặc biệt (nếu có);
4. Các lưu ý khác
Cảm ơn các bác & anh/chị

Cháu cần mua vài đôi giống gà Ác về nuôi phục vụ nhu cầu gia đình, các bác & anh/chị nào biết chỉ giúp cháu:
1. Địa điểm mua con giống (Ở Huyện Kiến Xương, Thái Bình là tốt nhất);
2. Giá con giống là bao nhiêu thì hợp lý;
3. Kỹ thuật chăn nuôi đặc biệt (nếu có);
4. Các lưu ý khác
Cảm ơn các bác & anh/chị

Cháu cần mua vài đôi giống gà Ác về nuôi phục vụ nhu cầu gia đình, các bác & anh/chị nào biết chỉ giúp cháu:
1. Địa điểm mua con giống (Ở Huyện Kiến Xương, Thái Bình là tốt nhất);
2. Giá con giống là bao nhiêu thì hợp lý;
3. Kỹ thuật chăn nuôi đặc biệt (nếu có);
4. Các lưu ý khác
Cảm ơn các bác & anh/chị

Cháu cần mua vài đôi giống gà Ác về nuôi phục vụ nhu cầu gia đình, các bác & anh/chị nào biết chỉ giúp cháu:
1. Địa điểm mua con giống (Ở Huyện Kiến Xương, Thái Bình là tốt nhất);
2. Giá con giống là bao nhiêu thì hợp lý;
3. Kỹ thuật chăn nuôi đặc biệt (nếu có);
4. Các lưu ý khác
Cảm ơn các bác & anh/chị

Cháu cần mua vài đôi giống gà Ác về nuôi phục vụ nhu cầu gia đình, các bác & anh/chị nào biết chỉ giúp cháu:
1. Địa điểm mua con giống (Ở Huyện Kiến Xương, Thái Bình là tốt nhất);
2. Giá con giống là bao nhiêu thì hợp lý;
3. Kỹ thuật chăn nuôi đặc biệt (nếu có);
4. Các lưu ý khác
Cảm ơn các bác & anh/chị

--------

Up, Help me Please!
Cháu cần mua vài đôi giống gà Ác về nuôi phục vụ nhu cầu gia đình, các bác & anh/chị nào biết chỉ giúp cháu:
1. Địa điểm mua con giống (Ở Huyện Kiến Xương, Thái Bình là tốt nhất);
2. Giá con giống là bao nhiêu thì hợp lý;
3. Kỹ thuật chăn nuôi đặc biệt (nếu có);
4. Các lưu ý khác
Cảm ơn các bác & anh/chị
 

Last edited:
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx