Cần mua giống gà ta,heo nái,cá trê,chim cút ở TP Huế

  • Thread starter Thao Chau
  • Ngày gửi
T

Thao Chau

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thao Chau
- Địa chỉ: 33 Nguyễn Phong Sắc, Xuân Phú, TP Huế
- Tel, Fax: 0905681567-0905061519
- email: tuvantecdihue@yahoo.com
================================

<span style="font-size: 10.5pt; color: black; font-style: normal; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Tahoma">T&ocirc;i 01 l&ocirc; đất tr&ecirc;n 2000m2 đang&nbsp;l&agrave;m trại chăn nu&ocirc;i nhỏ ở Phường Thủy Phương thị x&atilde; Hương Thủy tỉnh TT Huế. Dự kiến t&ocirc;i nu&ocirc;i g&agrave; ta lấy thịt số lượng 150c/tuần, nu&ocirc;i chim c&uacute;t khoảng 10.000con lấy trứng, mua 10 con heo n&aacute;i v&agrave; 500con c&aacute; tr&ecirc; giống.&nbsp;Anh chị n&agrave;o c&oacute; thể cung cấp v&agrave; thu mua hết một lượt hoặc c&oacute; thể giới thiệu gi&ugrave;m người thu mua gi&uacute;p với khi thu hoach. Gi&aacute; cả thỏa thuận do mới kinh doanh n&ecirc;n cần kinh nghiệm, đảm bảo rẻ hơn so với gi&aacute; thị trường c&ugrave;ng thời điểm.<br />C&aacute;c anh chị c&oacute; thể li&ecirc;n lạc với t&ocirc;i theo địa chỉ ở b&ecirc;n dưới hoặc theo số đt : </span><span style="font-size: 10.5pt; color: blue; font-style: normal; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Tahoma">0905061519 - Chị Thảo</span><span style="font-size: 10.5pt; color: black; font-style: normal; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Tahoma">.<br /></span><span style="font-size: 10.5pt; color: red; font-style: normal; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Tahoma">Ch&uacute;c anh chị em sức khỏe v&agrave; th&agrave;nh đạt.<br />Tr&acirc;n trọng cảm ơn.</span><span style="font-size: 10.5pt; color: black; font-style: normal; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Tahoma"><p>&nbsp;</p></span>
 

Đối tácTop