Cần mua gỗ huỳnh đàn có nguồn gốc rõ ràng

  • Thread starter Nguyá»…n Tiến Lâm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Tiến Lâm

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tiến Lâm
- Địa chỉ: 19/7B Huỳnh Đình Hai, Bình Thạnh, TP HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: nongdanmietvuon84@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cần mua gỗ huỳnh đ&agrave;n c&oacute; nguồn gốc r&otilde; r&agrave;ng với số lượng lớn. Qu&yacute; đơn vị, c&aacute; nh&acirc;n&nbsp; n&agrave;o c&oacute; thể cung cấp , vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua email : <a href="mailto:nongdanmietvuon84@yahoo.com">nongdanmietvuon84@yahoo.com</a>.</p><p>&nbsp;Xin cảm ơn</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top