Cần mua gỗ MỠ xẻ Pallet

  • Thread starter nguyen manh thong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyen manh thong

Guest
#1
<p>Cần mua gỗ mỡ xẻ l&agrave;m Palett.</p><p>Quy c&aacute;ch : 15mmx100mm,120mm,x 1200,1500mm</p><p>200m3-1000m3/Th&aacute;ng.FOB cảng Hải Ph&ograve;ng K&iacute; hợp đồng 1năm,bao ti&ecirc;u.</p><p>Gi&aacute; cả canh tranh c&oacute; thể hợp t&aacute;c,b&ecirc;n mua sẽ cung cấp thiết bị xẻ c&ocirc;ng nghiệp,kh&ocirc;ng cần thợ chỉ d&ugrave;ng lao động phổ th&ocirc;ng,năng suất 7ỏm/ng&agrave;y với 15 c&ocirc;ng nh&acirc;n.</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen manh thong
- Địa chỉ: f5,q8,tp HCM
- Tel, Fax: 0979159361 ::: FaX
- email: hienmanhnguyen@hotmai.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop