CẦN MUA GỖ SƯA ĐỎ (HUỲNH ĐÀN ĐỎ, HUÊ, TRẮC THỐI)GỖ CATE(GÕ ĐỎ);TRẮC LÀO,TRẮC CAMBODIA.....

  • Thread starter Mr DÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Mr DÆ°Æ¡ng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Dương
- Địa chỉ: Tp.Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0904468879 ::: FaX
- email: dx_nguyen@yahoo.com
================================

<div style="background-color: white; font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 18pt; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial"><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 18pt"><div style="font-family: times, serif; font-size: 12pt"><div><div><div><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px"><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px"><span style="font-size: x-large; font-family: times, serif; color: #4040ff"><span style="font-family: times">Cần mua gỗ Huỳnh đ&agrave;n đỏ (Sưa đỏ, Hu&ecirc;, Trắc thối,&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: 18px"><font color="#0000FF" face="'times new roman', 'new york', times, serif" size="5">Dalbergia tonkinesis</font></span><span class="Apple-style-span" style="color: #4040ff; font-family: times; font-size: x-large">) c&oacute; giấy tờ hợp ph&aacute;p;Gỗ Cate (G&otilde; đỏ) mặt lớn: từ 2m1 trở l&ecirc;n; Trắc Cambodia; Trắc L&agrave;o.. với số lượng lớn.</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: 16px; font-family: times, serif; color: #4040ff"><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: times">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /></span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: 16px; font-family: times, serif; color: #4040ff"><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: times"><span style="background-color: #ff0000" /></span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: 16px; font-family: times, serif; color: #4040ff"><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: times">Mr Dương,<br />Mobile: 0904468879<br />Email:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:dx_nguyen@yahoo.com">dx_nguyen@yahoo.com</a>&nbsp;</span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: 16px; font-family: times, serif; color: #4040ff"><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: times"><br /></span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: 16px; font-family: times, serif; color: #4040ff"><span style="font-size: x-large">***Lưu &yacute;: MUA GI&Aacute; CAO HƠN THỊ TRƯỜNG V&Agrave; LU&Ocirc;N C&Oacute; % HOA HỒNG CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU!</span></p></span></div></div></div></div></div></div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top