Cần mua gỗ ván lạng bạch đàn

  • Thread starter chinhslc
  • Ngày gửi
C

chinhslc

Guest
#1
<p>Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu mau gỗ v&aacute;n lạng bạch đ&agrave;n ( 1270 x 640 x 1.7-2.5 mm), để phục vụ nhu cầu xuất khẩu, với số lượng 2000m3/th&aacute;ng. C&ocirc;ng ty/ c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o cung cấp xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh.</p><p>&nbsp;Mr Ch&iacute;nh</p><p>&nbsp;0988741625</p><p>&nbsp;Email: chinhslc@yahoo.com</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Chinh
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email: chinhtt@taitam.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx