Cần mua hạt é

  • Thread starter singlyhien
  • Ngày gửi
S

singlyhien

Lữ khách
#1
<span class="st">M&igrave;nh cần mua <em>hạt &eacute;</em></span><font color="#ec008c">(明列子)</font><span class="st"> số lượng lớn để xuất khẩu c&oacute; ai b&aacute;n xin li&ecirc;n hệ d&ugrave;m nh&eacute; thank</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương Trí Hiền
- Địa chỉ: 233 pham van tri p.2 q.6
- Điện thoại: 0906383863 - Fax:
- email: singlyhien@yahoo.com
 

Đối tác



Top