Cần Mua Hạt Giống Cây Sao đen - Dầu Con Rái

Khánh Dương

cây hồng lộc
#1
CTY LÂM NGHIỆP NGUYÊN ĐỊNH CẦN MUA HẠT GIỐNG CÂY SAO ĐEN, DẦU CON RÁI, DẦU SONG NÀNG... VỚI SỐ LƯỢNG KO HẠN CHẾ.
LH: VƯỜN ƯƠM ĐÔNG NAM BỘ, ẤP QUẢNG HÒA XÃ QUẢNG TIẾN, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI.
ĐT: 0984 990 576 A Dương.
IM: khanhduong_ksln@yahoo.com.vn