Cần mua hạt giống Hành tây Nhật Bản

  • Thread starter phubinh
  • Ngày gửi
P

phubinh

Guest
#1
Cần mua hạt giống H&agrave;nh t&acirc;y Nhật bản. Qu&yacute; Nh&agrave; n&ocirc;ng n&agrave;o b&aacute;n hạt giống H&agrave;nh t&acirc;y Nhật Bản li&ecirc;n hệ qua số ĐT:&nbsp; 0987490490&nbsp; Mua với số lượng nhiều.<br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Phú Bình
- Địa chỉ: Q2-Tp.HCM
- Tel, Fax: 0987490490
- email: phubinhpro@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx