Cần mua hạt giống tống quá sủ, và hạt xuân sủ

  • Thread starter Giang thu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Giang thu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Giang thu
- Địa chỉ: Tổ 9 thị trấn bát xát huyện bát xát tỉnh lào cai
- Tel, Fax: 0945.491.275 - 0912.430.993
- Email:
================================

<p>&nbsp;</p><p>T&ocirc;i cần mua hạt giống Tống qu&aacute; sủ, v&agrave; hạt giống xu&acirc;n sủ </p><p>Ai c&oacute; hạt giống b&aacute;n xin li&ecirc;n hệ : 0915.491.275 hoặc 0912.430.993</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top