Cần mua hạt Macadamia

  • Thread starter Attika Enterprises Pty., Ltd
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

Attika Enterprises Pty., Ltd

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Attika Enterprises Pty., Ltd
- Địa chỉ: 12 Helenslea Ave., Brooklyn Park, SA 5032, Australia
- Tel, Fax: +61883544871 ::: FaX +61883544872
- email: attika_vn@yahoo.com.au
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu mua hạt quả hạch Macadamia với số lượng lớn để xuất khẩu.Mong hợp t&aacute;c với c&aacute;c nh&agrave; cung cấp tại VN.<br /> Xin li&ecirc;n hệ:</p><p>MBA Collyn Kao (Khanh CP)<br /></p><p>Đại diện TM tại VN</p><p>Mobile: 098 998 6715</p><p>E-mail: collyn.kao@gmail.com <br /></p><p>&nbsp;hoặc:</p><p>Peter Stylianopoulos</p><p>General Manager</p><p>Tel: +61 8 8354 4871</p><p>Fax: +61 8 8354 4872</p><p>Mobile: +61 417 861 817 </p><p>E-mail: attika@sa.chariot.net.au <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top