Cần mua hạt tía tô với số lượng lớn

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 40 Trúc Đường F. Thảo Điền Q.2
- Tel, Fax: 0972-491-262 ::: FaX
- email: camnhung.ht@gmail.com
================================

<p><br /> Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu mua hạt t&iacute;a t&ocirc; với số lượng lớn để xuất khẩu, c&aacute; nh&acirc;n hoặc đơn vị n&agrave;o c&oacute; khả năng cung ứng xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.&nbsp; <br /></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top