Cần mua kỳ đà giống

sake

Lữ khách
Tôi cần mua 2-3kg kỳ đà giống, loại 5-6con/kg. Ai có thì gửi lời nhắn cho mình. Cảm ơn!!!
 
Top