CẦN MUA LỢN HEO RỪNG VN VỀ LÀM GIỐNG >< CUNG CẤP NHÍM GIỐNG,LỢN RỪNG .LỢN NƯƠNG GIỐNG VÀ THƯƠNG PHẨM

  • Thread starter quochung_89
  • Ngày gửi
Q

quochung_89

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Khanh
- Địa chỉ: thốn 1, xã quảng la - huyện hoành bồ - tỉnh quảng ninh
- Tel, Fax: 01673151819
- email: hung.pro.vtc.89@gmail.com
================================

<p><font size="5">t&ocirc;i hiện nay c&oacute; nh&iacute;m giống b&aacute;n:</font></p><p><font size="5">đảm bảo về độ tuổi v&agrave; sức khỏe</font></p><p><font size="5">đ&acirc;y l&agrave; nh&iacute;m bố mẹ:</font></p><p>&nbsp;<img src="http://cB8.upanh.com/19.0.24603487.uRq0/img0148a.jpg" border="0" /></p><p><font size="5">nh&iacute;m mẹ nu&ocirc;i con:</font></p><p><img src="http://cB9.upanh.com/19.0.24603478.qqD0/img0146a.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;<font size="5">đ&ocirc;i nh&iacute;m con:</font>&nbsp;</p><p><img src="http://cB8.upanh.com/19.0.24603457.h8Q0/img0141a.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;<img src="http://cB6.upanh.com/19.0.24603515.4Gw0/img0154a.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;<img src="http://cB3.upanh.com/19.0.24603492.5Bl0/img0149a.jpg" border="0" /></p><p><font size="5">đ&acirc;y l&agrave; lơn rưng:</font></p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://cB6.upanh.com/19.0.24603365.N5B0/img0126a.jpg" border="0" />&nbsp;</p><p><font size="5">lợn mẹ mới xinh:</font></p><p><img src="http://cB4.upanh.com/19.0.24603273.gLB0/img0113a.jpg" border="0" /></p><p><font size="5">lợn dẫu:</font></p><p><img width="1600" height="1200" style="width: 1600px; height: 1200px" src="http://cB4.upanh.com/19.0.24603443.jSi0/img0137a.jpg" border="0" /></p><p><img width="1600" height="1200" style="width: 1600px; height: 1200px" src="http://cB0.upanh.com/19.0.24603439.Npq0/img0136a.jpg" border="0" />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<font size="5">ngo&agrave;i ra chung t&ocirc;i cho lai tạo giứa lợn rừng với lợn mường tạo ra giống lợn nương chất lượng cũng ko k&eacute;m g&igrave; so với bố mẹ n&oacute;,đặc biệt thịt n&oacute; c&oacute; hương thơm hấp dẫn.</font></p><p><font size="5">h&atilde;y ủng hộ t&ocirc;i:D thank.....c&aacute;c b&aacute;c<img title="Cool" alt="Cool" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" /></font></p><p><font size="5" /></p><p><font size="5" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Q

quochung_89

Guest
#2
mong các bác up.......................dùm em:D:D