Cần mua lông vịt

  • Thread starter NGUYỄN Ngọc Hoang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN Ngọc Hoang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN Ngọc Hoang
- Địa chỉ: Q.2 tp HCM
- Tel, Fax: 0907444899 ::: FaX
- email: tieuthien73@gmail.com
================================

&nbsp; <font color="#990000" size="4">Chung t&ocirc;i cần mua l&ocirc;ng vịt XK. Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ A. Ho&agrave;ng 09 07 444 800</font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top