Cần mua mai ghẹ khô và dè cá basa

  • Thread starter lê quang duy linh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

lê quang duy linh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê quang duy linh
- Địa chỉ: TP: HỒ CHÍ MINH
- Tel, Fax: 0908071377 ::: FaX
- email: QUANGLINH2884@YAHOO.COM
================================

<div align="center">&nbsp;&nbsp; T&ocirc;i đang cần mua mai ghẹ kh&ocirc; để sản xuất mặt hang ghẹ faci. D&egrave; c&aacute; basa đẻ sản xuất c&aacute; vi&ecirc;n . nếu bạn n&agrave;o c&oacute; nguồn h&agrave;ng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh qua số điện thoại. 0908 071 377 găp Linh! thanks.<br /></div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx