Cần mua máy ấp trứng gia cầm

  • Thread starter giangvanthvt
  • Ngày gửi
G

giangvanthvt

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thanh Giang
- Địa chỉ: Việt Yên - Bắc Giang
- Tel, Fax: 01646787869
- email:
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&ocirc;i đang cần mua m&aacute;y ấp trứng gia cầm. B&aacute;c n&agrave;o (ở Bắc Giang hay Bắc Ninh th&igrave; c&agrave;ng tốt) c&oacute; m&aacute;y ấp trứng gia cầm th&igrave; li&ecirc;n hệ gi&uacute;p tới số m&aacute;y: 01646787869 gặp Giang.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>Tr&acirc;n trọng cảm ơn! </em></strong><br /></p>
 

Đối tác


Top