CẦN MUA MẤY SẤY NẤM MÈO

nguyentanphu

cung cấp Nấm mèo (mộc nhĩ)
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH NUTRIWORLD
- Địa chỉ: ĐỒNG NAI, TP.HCM
- Tel, Fax: 0618 604 657 ::: FaX
- email: david.phu@nutriworld.net
================================

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Cty Nutriworld cần mua MẤY SẤY NẤM M&Egrave;O với c&ocirc;ng suất tr&ecirc;n 1.200kg kh&ocirc;/8h. C&aacute;c Cty n&agrave;o khả năng thiết kế v&agrave; chế tạo, hoặc B&aacute;c n&agrave;o biết cty Việt Nam hay Trung Quốc l&agrave;m về loại m&aacute;y n&agrave;y xin chỉ gi&uacute;p em với. Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ số: <font color="#cc0000"><strong>0939.019.066 - Mr. Ph&uacute;</strong></font>; email:<strong><font color="#009900"> david.phu@nutriworld.net;</font></strong> Y/Skype: <font color="#006600">david.phu81</font>. Web: www.nutriworld.net. Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.<br />
 

Top