Cần Mua Một em Becgie Đức Thuần chủng Ở TP.HCM

  • Thread starter shinichi_ntl
  • Ngày gửi
S

shinichi_ntl

Lữ khách
#1
M&Igrave;nh cần mua một em becgie thuần chủng gi&aacute; mềm một t&iacute;<img border="0" title="Laughing" alt="Laughing" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" /> đang l&agrave; học sinh hẻm c&oacute; tiền nhiều đ&acirc;u nghe<img border="0" title="Smile" alt="Smile" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tuấn Long
- Địa chỉ: Phước Long- Bình Phước
- Điện thoại: 0908041194 - Fax: 0966760154
- email: shinichi_ntl@yahoo.com.vn
 

Đối tác


Top