Cần mua Ngô ( Bắp ) hạt sấy khô

  • Thread starter MR_MINH
  • Ngày gửi
M

MR_MINH

Guest
#1
<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần mua số lượng lớn Ng&ocirc; (băp) hạt sấy kh&ocirc; d&ugrave;ng cho thức ăn chăn nu&ocirc;i. </p><p>Ai c&oacute; nhu cầu cần b&aacute;n xin li&ecirc;n hệ. Email: truongminh0215@gmail.com</p><p>Xin vui l&ograve;ng gửi b&aacute;o gi&aacute; v&agrave; ti&ecirc;u chuẩn chất lượng sản phẩm qua địa chỉ email !</p><p>Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn </p><br /> <br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: MR_MINH
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email: truongminh0215@yahoo.com
 

Top