Can mua Nguyên liệu chế biến thức ăn cá

  • Thread starter Công Ty LÆ°Æ¡ng Thá»±c Đồng Tháp
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công Ty Lương Thực Đồng Tháp

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty Lương Thực Đồng Tháp
- Địa chỉ: Cao Lãnh Đồng Tháp
- Tel, Fax: 0983299639 ::: FaX 0673852999
- email: vandaodagrimex@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu mua nguyenliệu chế biến thức ăn nu&ocirc;i c&aacute; tra xuất khẩu như B&atilde; n&agrave;nh, bột c&aacute;, bột xương thịt, LLysine, Methionin,...</p><p>nếu đơn vị n&agrave;o c&oacute; những loại h&agrave;ng tr&ecirc;n vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ hoặc fax bao gi&aacute; về:</p><p>Văn Đảo, ph&ograve;ng kinh doanh C&ocirc;ng ty</p><p>DT: 0983299639</p><p>Fax 0673.852999</p><p>&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ xem x&eacute;t v&agrave; đặt h&agrave;ng khi c&oacute; nhu cầu.</p><p>Thanks</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top