CẦN MUA NHÍM GIỐNG Ở ĐÀ NẴNG HOẶC GẦN ĐÀ NẴNG

  • Thread starter Mạc Đình Trưởng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Mạc Đình Trưởng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mạc Đình Trưởng
- Địa chỉ: Phú Túc,Hòa Phú,Hòa Vang,TP Đà Nẵng
- Tel, Fax: Mobile: 01224412842 ::: FaX Telephone:05116278785
- email: snake_demon2000@yahoo.com
================================

<h4>Đọc được 1 số th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n Internet v&agrave; b&aacute;o ch&iacute; thấy nu&ocirc;i Nh&iacute;m c&oacute; vẽ hay,vậy c&oacute; b&aacute;c n&agrave;o ở ĐN hoặc c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận c&oacute; b&aacute;n giống Nh&iacute;m xin để cho em 1 cặp nu&ocirc;i thử nghiệm<img title="Laughing" alt="Laughing" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" />.V&agrave; xin thọ gi&aacute;o c&aacute;c b&aacute;c về kinh nghiệm nu&ocirc;i lo&agrave;i vật đ&aacute;ng y&ecirc;u đ&oacute;.L&agrave;m ơn cho em biết gi&aacute; lu&ocirc;n nh&eacute;!<img title="Cry" alt="Cry" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" border="0" />...THANKS!!!</h4>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top