Cần Mua Ớt Hiểm Tươi

  • Thread starter hoanghienlagi
  • Ngày gửi
H

hoanghienlagi

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOANG HIEN Co.,Ltd
- Địa chỉ: 414/3 Thong Nhat St, Tan An Ward, Lagi Town,
- Tel, Fax: 0623 602868 ::: FaX 0623 872405
- email: hoanghienlagi@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH HOANG HIỂN cần mua ớt hiểm tươi xuất khẩu c&aacute;c đơn vị c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cấu c&uacute;ng cấp xin vui l&ograve;ng l&ecirc;n hệ .</p><p>C&ocirc;ng ty TNHH HO&Agrave;NG HIỂN</p><p>414/3 Thống Nhất, TX La Gi Tỉnh B&igrave;nh Thuận</p><p>ĐT 0623602868</p><p>Fax : 0623872405</p><p>Hot line : 0913647304&nbsp; (Mr Hiển) <br /></p><p>Email: hoanghienlagi@gmail.com</p><p>Website: http://www.hoanghienlagi.edv.vn <br /></p>
 
dangquocbuu

dangquocbuu

Lữ khách
#2
Quý công ty vui lòng cho biết loại ớt, quy cách, sản lượng?
 

Quảng cáo

Top