Cần mua ớt xuất khẩu

nguyenacs

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Hải Phòng
- Tel, Fax: 0313856885 ::: FaX 0313785954
- email: trandinhdac@gmail.com
================================

<p>T&igrave;m đối t&aacute;c cung cấp ớt xuất khẩu 1000 tấn/th&aacute;ng.</p><p>xin li&ecirc;n hệ theo số cầm tay 0902664032 ( Mr Nguy&ecirc;n)</p>
 

Top