Cần mua phân gia cầm(gà,cúc)

  • Thread starter Minh Tuấn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Minh Tuấn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh Tuấn
- Địa chỉ: Xã Bình Lợi,H Bình Chánh,tp HCM
- Tel, Fax: 0989779133 ::: FaX
- email: dominhtuan2003@yahoo.com
================================

<p>M&igrave;nh cần mua ph&acirc;n gia cầm(ph&acirc;n g&agrave; hoặc ph&acirc;n c&uacute;c đều ok). Anh em n&agrave;o c&oacute; nguồn cung th&igrave; li&ecirc;n hệ m&igrave;nh nh&eacute;. Đầu ti&ecirc;n m&igrave;nh cần mua mỗi lần 5 đến 10 tấn.</p><p>Ưu ti&ecirc;n ph&acirc;n đ&atilde; qua xử l&yacute;(sấy kh&ocirc; hoặc ủ hoai).</p><p>Gi&aacute; cả nhờ anh em b&aacute;o lại d&ugrave;m(nhớ th&ocirc;ng tin d&ugrave;m m&igrave;nh nới nhận h&agrave;ng: x&atilde;,huyện tỉnh).</p><p>Hiện m&igrave;nh chỉ c&oacute; thể lấy h&agrave;ng ở Đồng Nai,B&igrave;nh Dương v&agrave; Long An m&agrave; th&ocirc;i. Nếu anh em thu&ecirc; xe chở đến cho m&igrave;nh th&igrave; c&agrave;ng tốt. Chi ph&iacute; t&igrave;nh v&agrave;o gi&aacute; th&agrave;nh sp. <br /></p><p>Mọi th&ocirc;ng tin xin vui l&ograve;ng gửi email đến địa chỉ:</p><p>dominhtuan2003@yahoo.com&nbsp; hoặc gọi trực tiếp cho m&igrave;nh số 0989779133 (Tuấn).</p><p>Thỉnh thoảng m&igrave;nh kh&ocirc;ng mang m&aacute;y theo b&ecirc;n người n&ecirc;n nếu gọi m&agrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng bắt m&aacute;y th&igrave; anh em để lại tin nhắn hộ m&igrave;nh để m&igrave;nh biết ai gọi đến. </p><p>Xin cảm ơn anh em v&agrave; rất vui được hợp t&aacute;c.</p><p>Minh Tuấn. <br /></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top