Cần Mua Quế Chẻ

  • Thread starter Huỳnh Thị Mỹ Trang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Huỳnh Thị Mỹ Trang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Thị Mỹ Trang
- Địa chỉ: 72N /KP3 Phường Hiệp Thành - Q 12
- Tel, Fax: 01668562940 ::: FaX
- email: trang_dailanh1@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>K&iacute;nh gửi c&aacute;c qu&yacute; Doanh Nghiệp, Hộ Kinh Doanh</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần thu mua mặt h&agrave;ng Quế Chẻ với chất lượng v&agrave; quy c&aacute;ch như sau: </p><p>&nbsp;</p><div><font face="Arial" size="2"> Size:15-30 cm</font></div> <div><font face="Arial" size="2">- Dong goi :25kg/kien (ep khoi)/Carton </font></div><div>Rất mong sự hợp t&aacute;c&nbsp; của Qu&yacute;&nbsp; C&ocirc;ng ty <br /></div><div>&nbsp; <br /></div><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop